Váš košík

Ako na to

Všetky objednávky sú spracované v USD. Zatiaľ čo obsah vášho košíka je aktuálne zobrazený v CYN, sa pri pokladni zaregistrujete pomocou USD podľa aktuálneho výmenného kurzu.

Nie je na sklade

Niektoré položky už nie sú k dispozícii. Váš košík bol aktualizovaný.

Máte kód kupónu?
Uplatnený kód kupónu bude uložený na vašom účte
Medzisúčet
Zľava

Tento zľavový kód nie je možné použiť v kombinácii s inou propagačnou alebo zľavovou ponukou.

Celkom
Daň zahŕňa
Dane a poštovné vypočítané pri pokladni
Platba na dobierku

Pravidlá vrátenia peňazí

Vrátenie/výmena je možná do 14 dní od prijatia balíka.

Vyplňte nižšie uvedený formulár na vrátenie a pošlite svoj balík spoločnosti Omniva, pričom zadajte kód balíka, ktorý ste dostali po vyplnení formulára na vrátenie.

Vyplňte formulár na vrátenie
dôležité! Náklady na prepravu/vrátenie sú na zodpovednosť kupujúceho.Spotrebiteľ uzatvára kúpnu zmluvu (ďalej len zmluva) len prostredníctvom komunikačných prostriedkov (zmluva na diaľku), a preto si nemôže uplatniť svoje zákonné právo na prehliadku tovaru a zhodnotenie charakteru poskytovaných služieb pred uzavretím zmluvy, je oprávnený pred uzavretím zmluvy uplatniť svoj zákonný nárok na prehliadku tovaru a posúdenie charakteru poskytovaných služieb. na kúpu tovaru 14 (odo dňa doručenia) 14) Odstúpiť od kúpnej zmluvy písomným oznámením predávajúcemu v lehote 14 dní. Ak kupujúci na základe zmluvy kúpi viac vecí, má právo odmietnuť úplne všetky veci zakúpené na základe zmluvy alebo len niektoré veci zakúpené na základe zmluvy. Lehota na podanie písomných žiadostí je 14 (štrnásť) dní odo dňa doručenia Tovaru Kupujúcemu alebo jeho zástupcom a nebude sa žiadnym spôsobom predlžovať ani nesúvisieť s prevodom. alebo vrátiť tovar Predávajúcemu alebo inej osobe z dôvodov, ktoré Predávajúci nemôže ovplyvniť.

Zakúpené prémiové produkty je možné vrátiť do 14 dní, ak*:

Vrátený tovar musí byť v čistom originálnom obale;
Tovar je nepoužitý a nepoškodený;
Produkt nestratil svoj obchodný vzhľad (nepoškodené štítky, neporušená ochranná fólia, obálky atď.);
Vrátené položky sú v súpravách;
Pri vrátení produktov bude predložený príslušný doklad o kúpe. (*Doba sa počíta od doručenia balíka príjemcovi a nie je možné ju predĺžiť)

Pri vrátení kvalitného tovaru je kupujúci zodpovedný za:

balenie nákladu;
Dodanie tovaru (okrem prípadu nesprávneho prijatého tovaru).

Môžeme odmietnuť akceptovať vrátenie produktu, ak dôjde k zmenám vzhľadu alebo balenia produktu, ktoré nie sú potrebné na kontrolu produktu, vrátane poškodených štítkov, roztrhnutých ochranných fólií a priehľadných obalov, ktoré neovplyvňujú bežné používanie. Skontrolujte produkt správne.

Ak poškodenie obalu produktu bráni následnému predaju produktu za rovnakú cenu, je možné takýto produkt zakúpiť len po vzájomnej dohode, čím nie je dotknuté právo ďalšieho kupujúceho produktu na kúpu nového a nepoužitého produktu nás. (Napríklad, ak súhlasíte s opotrebovaním, ktoré kompenzuje rozdiely produktov).

Ak vrátite produkt zakúpený v internetovom obchode, požiadame vás o zaslanie formulára na vrátenie s podrobnosťami o vašej objednávke: číslo objednávky, dátum, produkt, cena, dátum dodania. Vo formulári žiadosti musí byť uvedený účet preplatenia.

Sľubujeme vrátenie peňazí do 14 pracovných dní, do ktorých sa nezapočítava čas personálu na zistenie a vyhodnotenie správneho stavu tovaru, teda bližšie nešpecifikované poškodenie, poškodenie, sériové čísla zodpovedajúce zakúpenému a vrátenému tovaru a pod. ).

Ak ste pri nákupe dostali dodatočnú zľavu na svoju objednávku a vrátite iba časť položky zakúpenej v rámci objednávky, môžeme vám sumu zľavy odpočítať z vrátenia peňazí.

6.362 Občianskeho zákonníka spotrebiteľa požadovať vrátenie zakúpeného tovaru vo vyhovujúcej kvalite, ak spotrebiteľ uzavrie kúpnu zmluvu v mieste podnikania predávajúceho a môže využiť zákonom dané práva na prehliadku tovaru a posúdenie povahy tovaru. poskytovaných služieb. Z dôvodov uvedených v článku tomu možno vyhovieť len v prípade, ak predávajúci súhlasí s prevzatím tovaru.

Rovnaké pravidlá platia pre maloobchodné vrátenia po nákupe produktov nedostatočnej kvality a v iných prípadoch v súlade s Občianskym zákonníkom Litovskej republiky a uznesením vlády Litovskej republiky o schválení nariadení o maloobchodnom predaji ( 22. júla 2014).

Ak je dôvodom vrátenia nákup produktu nedostatočnej kvality, sľubujeme, že ho na vlastné náklady nahradíme produktom vyhovujúcej kvality alebo po našom potvrdení vrátime peniaze zaplatené za produkt. Výrobok je chybou výrobcu pre nedostatočnú kvalitu, t.j. nešpecifikované nezrovnalosti, poškodenie nesprávnou spotrebou kupujúcim a pod.

Zobraziť všetky podrobnosti
Prihlásiť sa
Ak nemáte konto, kliknite na Vytvoriť kontoVytvoriť účet