V├í┼í ko┼í├şk

Ako na to

V┼íetky objedn├ívky s├║ spracovan├ę v USD. Zatia─ż ─Źo obsah v├í┼ího ko┼í├şka je aktu├ílne zobrazen├Ż v CYN, sa pri pokladni zaregistrujete pomocou USD pod─ża aktu├ílneho v├Żmenn├ęho kurzu.

Nie je na sklade

Niektor├ę polo┼żky u┼ż nie s├║ k dispoz├şcii. V├í┼í ko┼í├şk bol aktualizovan├Ż.

Máte kód kupónu?
Uplatnen├Ż k├│d kup├│nu bude ulo┼żen├Ż na va┼íom ├║─Źte
Medzis├║─Źet
Z─żava

Tento z─żavov├Ż k├│d nie je mo┼żn├ę pou┼żi┼ą v kombin├ícii s inou propaga─Źnou alebo z─żavovou ponukou.

Celkom
Da┼ł zah┼Ľ┼ła
Dane a po┼ítovn├ę vypo─Ź├ştan├ę pri pokladni
Platba na dobierku

Pravidlo

REVÍZIA

Stránku v sú─Źasnosti vlastní a prevádzkuje spolo─Źnos┼ą Extraordinary. Na celej stránke sa výrazy „my“, „nás“ a „náš“ vz┼ąahujú na Extreme. Špeciálne ponuky pre túto webovú stránku, vrátane všetkých informácií, nástrojov a slu┼żieb dostupných z tejto webovej stránky vám, pou┼żívate─żovi, sú podmienené prijatím všetkých podmienok, podmienok a upozornení uvedených v tomto dokumente.

Návštevou našej webovej stránky a/alebo nákupom nie─Źoho od nás sa zapájate do našej „Slu┼żby“ a súhlasíte s tým, ┼że budete viazaní nasledujúcimi podmienkami („ZMLUVNÉ PODMIENKY“, „Podmienky“), vrátane tých dodato─Źných podmienok, ktoré sú tu uvedené a /alebo dostupné cez hypertextový odkaz. Tieto ZMLUVNÉ PODMIENKY sa vz┼ąahujú na všetkých pou┼żívate─żov Stránky, vrátane, bez obmedzenia, pou┼żívate─żov, ktorí sú prehliada─Źmi, predávajúcimi, kupujúcimi, predávajúcimi a/alebo prispievate─żmi obsahu.

Pred návštevou alebo pou┼żívaním našej webovej stránky si pozorne pre─Źítajte tieto ZMLUVNÉ PODMIENKY. Vstupom na ktorúko─żvek ─Źas┼ą stránky alebo jej pou┼żívaním súhlasíte s tým, ┼że budete viazaní týmito ZMLUVNÝMI PODMIENKAMI. Ak nesúhlasíte so všetkými podmienkami tejto zmluvy, nesmiete pristupova┼ą na stránku ani pou┼żíva┼ą ┼żiadnu zo slu┼żieb. Ak sa tieto ZMLUVNÉ PODMIENKY pova┼żujú za ponuku, prijatie je výslovne obmedzené na tieto ZMLUVNÉ PODMIENKY.

Akéko─żvek nové funkcie alebo nástroje pridané do aktuálneho obchodu budú tie┼ż podlieha┼ą ZMLUVNÝM PODMIENKÁM. Najnovšiu verziu ZMLUVNÝCH PODMIENOK si mô┼żete kedyko─żvek pozrie┼ą na tejto stránke. Vyhradzujeme si právo aktualizova┼ą, zmeni┼ą alebo nahradi┼ą ktorúko─żvek ─Źas┼ą týchto ZMLUVNÝCH PODMIENOK zverejnením aktualizácií a/alebo zmien na našej webovej stránke. Je vašou zodpovednos┼ąou pravidelne kontrolova┼ą túto stránku, ─Źi nedošlo k zmenám. Vaše ─Ćalšie pou┼żívanie alebo prístup na stránku po zverejnení akýchko─żvek zmien predstavuje súhlas s týmito zmenami.
 
─îAS┼Ą 1 - PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU
 
Prijatím týchto ZMLUVNÝCH PODMIENOK vyhlasujete, ┼że ste aspo┼ł plnoletý v krajine svojho bydliska, alebo ┼że ste plnoletý v krajine bydliska a súhlasili ste s tým, aby niekto z vašich maloletých závislých osôb mohol pou┼żíva┼ą tento web.
Pri pou┼żívaní Slu┼żby nesmiete pou┼żíva┼ą naše produkty na ┼żiadne nezákonné alebo neoprávnené ú─Źely, ani nesmiete porušova┼ą ┼żiadne zákony vo vašej jurisdikcii (vrátane, ale nie výlu─Źne, zákonov o autorských právach).
Nesmiete s┼ąahova┼ą ┼żiadne ─Źervy, vírusy ani ┼żiadny deštruktívny kód.
Porušenie alebo porušenie ktorejko─żvek z týchto podmienok bude ma┼ą za následok okam┼żité ukon─Źenie vašej Slu┼żby.

ODDIEL 2 – VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Vyhradzujeme si právo odmietnu┼ą slu┼żbu komuko─żvek kedyko─żvek a z akéhoko─żvek dôvodu.
Beriete na vedomie, ┼że váš obsah (okrem informácií o kreditnej karte) mô┼że by┼ą prenášaný nešifrovaný a zah┼Ľ┼ła (a) prenosy cez siete; a b) modifikácie na prispôsobenie a splnenie technických po┼żiadaviek na prepojenie sietí alebo zariadení. Informácie o kreditnej karte sú po─Źas prenosu cez sie┼ą v┼żdy šifrované.
Súhlasíte s tým, ┼że nebudete reprodukova┼ą, duplikova┼ą, kopírova┼ą, predáva┼ą, ─Ćalej predáva┼ą ani vyu┼żíva┼ą ┼żiadnu ─Źas┼ą Slu┼żby, pou┼żívanie alebo prístup k Slu┼żbe alebo k akémuko─żvek kontaktu na webovej stránke, prostredníctvom ktorej je Slu┼żba poskytovaná, bez nášho výslovného písomného súhlasu. . .
Nadpisy pou┼żité v tejto zmluve sú zahrnuté len pre pohodlie a neobmedzujú ani inak neovplyv┼łujú tieto podmienky.

ODDIEL 3 – PRESNOS┼Ą, ÚPLNOS┼Ą A V─îASNOS┼Ą INFORMÁCIÍ

Nie sme zodpovední, ak informácie dostupné na tejto webovej stránke nie sú presné, úplné alebo aktuálne. Materiál na tejto webovej stránke slú┼żi len na informa─Źné ú─Źely a nemalo by sa na┼ł spolieha┼ą ani pou┼żíva┼ą ako jediný základ pri rozhodovaní bez konzultácie s primárnymi, presnejšími, úplnejšími alebo aktuálnejšími zdrojmi informácií. Akéko─żvek spoliehanie sa na materiály na tejto webovej stránke je na vaše vlastné riziko.
Táto stránka mô┼że obsahova┼ą historické informácie. Historické údaje sú nevyhnutne zastarané a poskytujú sa len na informa─Źné ú─Źely. Vyhradzujeme si právo kedyko─żvek zmeni┼ą obsah tejto webovej stránky, nemáme však ┼żiadnu povinnos┼ą aktualizova┼ą akéko─żvek informácie na našej webovej lokalite. Súhlasíte s tým, ┼że za sledovanie zmien na našej webovej lokalite nesiete výhradnú zodpovednos┼ą.

─îAS┼Ą 4 – ZMENY SLU┼ŻIEB A CIEN

Ceny našich produktov sa mô┼żu zmeni┼ą bez upozornenia.
Vyhradzujeme si právo kedyko─żvek bez upozornenia upravi┼ą alebo ukon─Źi┼ą slu┼żbu (alebo akúko─żvek jej ─Źas┼ą alebo obsah).
Nenesieme vo─Źi vám ani ┼żiadnej tretej strane zodpovednos┼ą za akúko─żvek úpravu, zmenu ceny, pozastavenie alebo ukon─Źenie slu┼żby.

KAPITOLA ODDIEL 5. PRODUKTY ALEBO SLU┼ŻBY (ak sú pou┼żite─żné)

Niektoré produkty alebo slu┼żby mô┼żu by┼ą dostupné iba online prostredníctvom stránky Tieto produkty alebo slu┼żby mô┼żu ma┼ą obmedzené mno┼żstvo a mo┼żno ich vráti┼ą alebo vymeni┼ą len v súlade s našimi zásadami vrátenia.
Vyvinuli sme maximálne úsilie, aby sme farby a obrázky našich produktov zobrazovali ─Źo najpresnejšie tak, ako sa zobrazujú v predajni. Nemô┼żeme zaru─Źi┼ą, ┼że zobrazenie akejko─żvek farby na monitore vášho po─Źíta─Źa bude presné.
Vyhradzujeme si právo, ale nemáme ┼żiadnu povinnos┼ą, obmedzi┼ą predaj našich produktov alebo slu┼żieb na akúko─żvek osobu, geografickú oblas┼ą alebo jurisdikciu. Toto právo mô┼żeme za ur─Źitých okolností uplatni┼ą. Vyhradzujeme si právo obmedzi┼ą mno┼żstvo produktov alebo slu┼żieb, ktoré ponúkame. Všetky popisy produktov alebo ceny produktov sa mô┼żu kedyko─żvek zmeni┼ą bez upozornenia, pod─ża vlastného uvá┼żenia. Vyhradzujeme si právo kedyko─żvek ukon─Źi┼ą výrobu akéhoko─żvek produktu. Akáko─żvek ponuka akéhoko─żvek produktu alebo slu┼żby na tejto stránke je neplatná tam, kde je zakázaná.
Nezaru─Źujeme, ┼że kvalita akýchko─żvek produktov, slu┼żieb, informácií alebo iného materiálu, ktorý ste si kúpili alebo získali, splní vaše o─Źakávania, ani ┼że budú opravené akéko─żvek chyby v Slu┼żbe.

ODDIEL 6. PRESNOS┼Ą FAKTURÁCIE A ÚDAJE O FAKTURACII

Vyhradzujeme si právo odmietnu┼ą akúko─żvek objednávku zadanú u nás. Pod─ża nášho uvá┼żenia mô┼żeme obmedzi┼ą alebo zruši┼ą mno┼żstvá zakúpené na osobu, domácnos┼ą alebo objednávku. Tieto obmedzenia mô┼żu zah┼Ľ┼ła┼ą objednávky zadané pod rovnakým zákazníckym ú─Źtom, rovnakou kreditnou kartou a/alebo objednávky s pou┼żitím rovnakej faktura─Źnej a/alebo dodacej adresy. V prípade, ┼że vašu objednávku zmeníme alebo ju zrušíme, mô┼żeme sa vás pokúsi┼ą upozorni┼ą na e-mailovú adresu a/alebo faktura─Źnú adresu/telefónne ─Źíslo uvedené vo vašej objednávke. Vyhradzujeme si právo obmedzi┼ą alebo zakáza┼ą objednávky, ktoré pod─ża nášho vlastného uvá┼żenia zrejme zadali predajcovia, predajcovia alebo distribútori.

Súhlasíte s tým, ┼że poskytnete aktuálne, úplné a presné informácie o nákupe a fakturácii pre všetky nákupy v našom obchode. Súhlasíte s okam┼żitou aktualizáciou vášho ú─Źtu a ─Ćalších informácií vrátane vašej e-mailovej adresy a ─Źísel kreditných kariet a dátumov vypršania platnosti, aby sme mohli dokon─Źi┼ą vaše transakcie a kontaktova┼ą vás pod─ża potreby.

Viac informácií nájdete v našej politike vrátenia tovaru.

KAPITOLA 7. ─îAS┼Ą - VOLITE─ŻNÉ NÁSTROJE

Mô┼żeme vám poskytnú┼ą prístup k nástrojom tretích strán, ktoré nekontrolujeme, nemonitorujeme ani k nim neprispievame.
Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, ┼że poskytujeme prístup k takýmto nástrojom „tak, ako sú“ a „ako sú dostupné“ bez akýchko─żvek záruk, vyhlásení alebo podmienok a bez akéhoko─żvek schválenia. Nenesieme ┼żiadnu zodpovednos┼ą za alebo v súvislosti s vaším pou┼żívaním nástrojov na prihlásenie tretích strán.
Akéko─żvek pou┼żitie volite─żných nástrojov dostupných na tejto webovej lokalite je výlu─Źne na vaše vlastné riziko a uvá┼żenie a mali by ste sa uisti┼ą, ┼że ste oboznámení s podmienkami poskytovania nástrojov príslušnou tre┼ąou stranou, s ktorou súhlasíte. . predajcovia.
V budúcnosti mô┼żeme prostredníctvom Stránky tie┼ż ponúka┼ą nové slu┼żby a/alebo funkcie (vrátane poskytovania nových nástrojov a zdrojov). Takéto nové funkcie a/alebo slu┼żby sa budú tie┼ż riadi┼ą týmito ZMLUVNÝMI PODMIENKAMI.

ODDIEL 8 – ODKAZY NA TRETIE STRANY

Niektorý obsah, produkty a slu┼żby dostupné prostredníctvom našej Slu┼żby mô┼żu zah┼Ľ┼ła┼ą materiály tretích strán.
Odkazy tretích strán na tejto stránke vás mô┼żu zavies┼ą na stránky tretích strán, ktoré nie sú s nami pridru┼żené. Nie sme zodpovední za monitorovanie alebo hodnotenie obsahu alebo presnosti a nezaru─Źujeme ani nepreberáme ┼żiadnu zodpovednos┼ą za akéko─żvek materiály alebo webové stránky tretích strán, ani za akéko─żvek iné materiály, produkty alebo slu┼żby tretích strán.
Nezodpovedáme za ┼żiadne škody alebo škody súvisiace s nákupom alebo pou┼żívaním tovaru, slu┼żieb, zdrojov, obsahu alebo akýmiko─żvek inými transakciami uskuto─Źnenými v súvislosti s akýmiko─żvek webovými stránkami tretích strán. Pozorne si pre─Źítajte zásady a postupy tretích strán a uistite sa, ┼że ste im porozumeli skôr, ako sa pustíte do akejko─żvek transakcie. S┼ąa┼żnosti, nároky, obavy alebo otázky týkajúce sa produktov tretích strán by ste mali smerova┼ą na tretiu stranu.

ODDIEL 9 – KOMENTÁRE U┼ŻÍVATE─ŻOV, SPÄTNÁ VÄZBA A INÉ PRÍSPEVKY

Ak odošlete ur─Źité príspevky na našu ┼żiados┼ą (napríklad sú┼ąa┼żné príspevky) alebo bez nášho upozornenia, pošlite nám kreatívne nápady, návrhy, návrhy, plány alebo iné materiály online, e-mailom, poštou alebo inak (súhrnne „Komentáre“ ), súhlasíte s tým, ┼że mô┼żeme kedyko─żvek bez obmedzenia upravova┼ą, kopírova┼ą, publikova┼ą, distribuova┼ą, preklada┼ą a inak pou┼żíva┼ą v akomko─żvek médiu akéko─żvek komentáre, ktoré nám pošlete. Nie sme a nebudeme povinní (1) zachováva┼ą dôvernos┼ą akýchko─żvek Komentárov; (2) zaplati┼ą náhradu za akéko─żvek pripomienky; alebo (3) odpoveda┼ą na akéko─żvek komentáre.
Mô┼żeme, ale nemáme ┼żiadnu povinnos┼ą, monitorova┼ą, upravova┼ą alebo odstra┼łova┼ą akýko─żvek obsah, ktorý je pod─ża nášho vlastného uvá┼żenia nezákonný, urá┼żlivý, výhra┼żný, urá┼żlivý, hanlivý, pornografický, obscénny alebo inak ne┼żiaduci alebo porušuje duševné vlastníctvo ktorejko─żvek strany; alebo tieto PODMIENKY. .
Súhlasíte s tým, ┼że vaše komentáre neporušia práva ┼żiadnej tretej strany, vrátane autorských práv, ochrannej známky, súkromia, osobnosti alebo iných osobných alebo vlastníckych práv. ─Äalej súhlasíte s tým, ┼że vaše komentáre nebudú obsahova┼ą urá┼żlivý alebo inak nezákonný, urá┼żlivý alebo obscénny materiál, ani ┼żiadny po─Źíta─Źový vírus alebo iný škodlivý softvér, ktorý by mohol akýmko─żvek spôsobom ovplyvni┼ą fungovanie Slu┼żby alebo akejko─żvek súvisiacej webovej stránky. Nesmiete pou┼żíva┼ą falošnú e-mailovú adresu, vydáva┼ą sa za niekoho iného, ÔÇőÔÇőako ste vy, alebo inak zavádza┼ą nás alebo tretie strany, pokia─ż ide o pôvod akýchko─żvek komentárov. Za akéko─żvek komentáre a ich presnos┼ą nesiete výhradnú zodpovednos┼ą. Nie sme zodpovední za ┼żiadne komentáre zverejnené vami alebo tre┼ąou stranou.

ODDIEL 10. OSOBNÉ INFORMÁCIE

Prenos vašich osobných údajov prostredníctvom Obchodu podlieha našim zásadám ochrany osobných údajov.

ODDIEL 11. CHYBY, NEPRESNOSTI A VYPADNUTIA

Príle┼żitostne mô┼żu informácie na našej webovej stránke alebo slu┼żbe obsahova┼ą typografické chyby, nepresnosti alebo opomenutia, ktoré sa mô┼żu týka┼ą popisov produktov, cien, akcií, ponúk, poplatkov za doru─Źenie produktov, prepravných ─Źasov a dostupnosti. Vyhradzujeme si právo opravi┼ą akéko─żvek chyby, nepresnosti alebo opomenutia a zmeni┼ą alebo aktualizova┼ą informácie alebo zruši┼ą objednávky kedyko─żvek bez predchádzajúceho upozornenia (vrátane po zadaní objednávky), ak sú akéko─żvek informácie v Slu┼żbe alebo na prepojenej webovej lokalite nepresné. .
Nenesieme ┼żiadnu povinnos┼ą aktualizova┼ą, meni┼ą alebo opravova┼ą informácie v Slu┼żbe alebo na akejko─żvek súvisiacej webovej stránke, vrátane, ale nie výlu─Źne, informácií o cenách, pokia─ż to nevy┼żaduje zákon. Pou┼żitie špecifikovaného dátumu aktualizácie alebo obnovenia pre Slu┼żbu alebo na akejko─żvek prepojenej lokalite neznamená, ┼że akéko─żvek informácie v slu┼żbe alebo na akejko─żvek prepojenej lokalite boli upravené alebo aktualizované.

ODDIEL 12. POU┼ŻÍVANIE ZAKÁZANÉ

Okrem iných zákazov uvedených v Zmluvných podmienkach máte zakázané pou┼żíva┼ą Stránku alebo jej obsah: (a) na akýko─żvek nezákonný ú─Źel; (b) nabáda┼ą ostatných, aby sa zapojili do akejko─żvek nezákonnej ─Źinnosti alebo sa na nej podie─żali; (c) je v rozpore s akýmko─żvek britským alebo medzinárodným právom, nariadením, štatútom alebo miestnym nariadením; (d) porušova┼ą alebo porušova┼ą naše práva duševného vlastníctva alebo práva duševného vlastníctva iných osôb; (e) ob┼ąa┼żovanie, zneu┼żívanie, zneu┼żívanie, ubli┼żovanie, ohováranie, ohováranie, zneva┼żovanie, zastrašovanie alebo diskriminácia na základe pohlavia, sexuálnej orientácie, nábo┼żenstva, etnickej príslušnosti, rasy, veku, národnostného pôvodu alebo zdravotného postihnutia; f) uvádza┼ą nepravdivé alebo zavádzajúce informácie; (g) nahráva┼ą alebo prenáša┼ą vírusy alebo iný škodlivý kód, ktorý bude alebo mô┼że by┼ą pou┼żitý akýmko─żvek spôsobom, ktorý ovplyvní funk─Źnos┼ą alebo fungovanie Slu┼żby alebo akejko─żvek súvisiacej webovej stránky, iných webových stránok alebo internetu; (h) zhroma┼ż─Ćova┼ą alebo sledova┼ą osobné informácie o iných; (i) spamovanie, spoofing, pharming, spoofing, spidering, crawling alebo scraping; j) na akýko─żvek neslušný alebo nemorálny ú─Źel; alebo (k) zasahova┼ą do bezpe─Źnostných prvkov Slu┼żby alebo akejko─żvek súvisiacej webovej lokality, iných webových stránok alebo internetu alebo ich obchádza┼ą. Vyhradzujeme si právo ukon─Źi┼ą vaše pou┼żívanie Slu┼żby alebo akejko─żvek súvisiacej webovej stránky z dôvodu porušenia niektorého zo zakázaných pou┼żití. alebo (k) zasahova┼ą do bezpe─Źnostných prvkov Slu┼żby alebo akejko─żvek súvisiacej webovej lokality, iných webových stránok alebo internetu alebo ich obchádza┼ą. Vyhradzujeme si právo ukon─Źi┼ą vaše pou┼żívanie Slu┼żby alebo akejko─żvek súvisiacej webovej stránky z dôvodu porušenia niektorého zo zakázaných pou┼żití. alebo (k) zasahova┼ą do bezpe─Źnostných prvkov Slu┼żby alebo akejko─żvek súvisiacej webovej lokality, iných webových stránok alebo internetu alebo ich obchádza┼ą. Vyhradzujeme si právo ukon─Źi┼ą vaše pou┼żívanie Slu┼żby alebo akejko─żvek súvisiacej webovej stránky z dôvodu porušenia niektorého zo zakázaných pou┼żití.

ODDIEL 13 - ODMIETNUTIE ZÁRUK; OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI

Nezaru─Źujeme, neprehlasujeme ani nezaru─Źujeme, ┼że vaše pou┼żívanie našich Slu┼żieb bude neprerušované, v─Źasné, bezpe─Źné alebo bezchybné.
Nezaru─Źujeme, ┼że výsledky, ktoré mô┼żeme získa┼ą zo Slu┼żby, budú presné alebo spo─żahlivé.
Súhlasíte s tým, ┼że Slu┼żbu mô┼żeme z ─Źasu na ─Źas na neur─Źito odstráni┼ą alebo Slu┼żbu kedyko─żvek bez upozornenia zruši┼ą.
Výslovne súhlasíte s tým, ┼że pou┼żívanie alebo nemo┼żnos┼ą pou┼żíva┼ą slu┼żbu je na vaše vlastné riziko. Slu┼żba a všetky produkty a slu┼żby, ktoré máte k dispozícii prostredníctvom Slu┼żby, sa poskytujú (okrem prípadov, ktoré sme výslovne poskytli) na vaše pou┼żitie „tak, ako sú“ a „tak, ako sú dostupné“, bez akýchko─żvek záruk alebo vyhlásení akéhoko─żvek druhu, výslovnosti alebo podmienok. nepriamo. , vrátane všetkých implicitných záruk alebo podmienok predajnosti, vhodnosti na konkrétny ú─Źel, trvanlivosti, titulu a neporušenia.
odoslané alebo inak sprístupnené prostredníctvom Slu┼żby, a to aj v prípade, ┼że ste boli na túto mo┼żnos┼ą upozornení. Preto┼że niektoré krajiny alebo jurisdikcie neumo┼ż┼łujú vylú─Źenie alebo obmedzenie zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, v takýchto krajinách alebo jurisdikciách bude naša zodpovednos┼ą obmedzená na maximálnu mieru povolenú zákonom.

ODDIEL 14 – ZODPOVEDNOS┼Ą

Súhlasíte s tým, ┼że nás a našu materskú spolo─Źnos┼ą, dcérske spolo─Źnosti, pridru┼żené spolo─Źnosti, partnerov, mana┼żérov, riadite─żov, zástupcov, zmluvných partnerov, poskytovate─żov licencií, poskytovate─żov slu┼żieb, subdodávate─żov, dodávate─żov, stá┼żistov a zamestnancov ochránite pred akýmko─żvek nárokom alebo po┼żiadavkou, vrátane primeraných poplatkov za právne zastupovanie. , nami a našimi rodi─Źmi, dcérskymi spolo─Źnos┼ąami, pridru┼żenými spolo─Źnos┼ąami, partnermi, mana┼żérmi, riadite─żmi, poskytovate─żmi slu┼żieb, subdodávate─żmi, dodávate─żmi, stá┼żistami a zamestnancami. , predlo┼żené akouko─żvek tre┼ąou stranou, preto┼że ste porušili tieto ZMLUVNÉ PODMIENKY alebo dokumenty v nich uvedené, alebo ste porušili právo alebo práva tretej strany.

ODDIEL 15. KAPITOLA

V prípade, ┼że ktoráko─żvek z týchto PODMIENOK bude vyhlásená za nezákonnú, neplatnú alebo nevymo┼żite─żnú, takéto ustanovenie bude napriek tomu vymáhate─żné v najvä─Źšom rozsahu povolenom príslušným právom a nevymáhate─żná ─Źas┼ą sa bude pova┼żova┼ą za oddelite─żnú od týchto PODMIENOK, takéto ustanovenie neovplyvní platnos┼ą ostatných ustanovení a uplatnite─żnos┼ą.

ODDIEL 16 – UZNESENIE

Záväzky a povinnosti zmluvných strán, ktoré vznikli pred dátumom ukon─Źenia, zostanú v platnosti aj po ukon─Źení tejto zmluvy na všetky ú─Źely.
Tieto ZMLUVNÉ PODMIENKY zostanú v platnosti, kým ich neukon─Źíte vy alebo my. Tieto ZMLUVNÉ PODMIENKY mô┼żete kedyko─żvek ukon─Źi┼ą tým, ┼że nám oznámite, ┼że si u┼ż ne┼żeláte pou┼żíva┼ą naše Slu┼żby alebo ak si u┼ż ne┼żeláte pou┼żíva┼ą našu stránku.
Ak pod─ża nášho úsudku nedodr┼żíte alebo máme podozrenie, ┼że ste nedodr┼żali akúko─żvek podmienku alebo podmienku týchto PODMIENOK, mô┼żeme túto zmluvu kedyko─żvek bez upozornenia ukon─Źi┼ą a vy budete na─Ćalej zodpoveda┼ą za všetky splatné sumy. do dátumu exspirácie vrátane; a/alebo vám mô┼że odmietnu┼ą prístup k našim Slu┼żbám (alebo akejko─żvek ich ─Źasti).

ODDIEL 17 – CELÁ ZMLUVA

Naše zlyhanie pri uplat┼łovaní alebo vymáhaní akéhoko─żvek práva alebo ustanovenia v týchto PODMIENKACH nebude predstavova┼ą vzdanie sa takéhoto práva alebo ustanovenia.
Tieto ZMLUVNÉ PODMIENKY a akéko─żvek pravidlá a predpisy zverejnené na tejto stránke alebo v súvislosti so Slu┼żbou predstavujú úplnú dohodu a porozumenie medzi vami a nami a riadia vaše pou┼żívanie Slu┼żby a nahrádzajú všetky predchádzajúce dohody, oznámenia a návrhy alebo sú─Źasníkov. . , ─Źi u┼ż ústne alebo písomne ÔÇőÔÇőmedzi vami a nami (vrátane, ale nie výlu─Źne, akýchko─żvek predchádzajúcich verzií ZMLUVNÝCH PODMIENOK).
Akéko─żvek nejasnosti vo výklade týchto ZMLUVNÝCH PODMIENOK nemo┼żno vyklada┼ą v neprospech navrhovate─ża.

Zobrazi┼ą v┼íetky podrobnosti
Prihl├ísi┼ą sa
Ak nem├íte konto, kliknite na Vytvori┼ą kontoVytvori┼ą ├║─Źet