Váš košík

Ako na to

Všetky objednávky sú spracované v USD. Zatiaľ čo obsah vášho košíka je aktuálne zobrazený v CYN, sa pri pokladni zaregistrujete pomocou USD podľa aktuálneho výmenného kurzu.

Nie je na sklade

Niektoré položky už nie sú k dispozícii. Váš košík bol aktualizovaný.

Máte kód kupónu?
Uplatnený kód kupónu bude uložený na vašom účte
Medzisúčet
Zľava

Tento zľavový kód nie je možné použiť v kombinácii s inou propagačnou alebo zľavovou ponukou.

Celkom
Daň zahŕňa
Dane a poštovné vypočítané pri pokladni
Platba na dobierku

Podmienky nákupu

PODMIENKY NÁKUPU

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto kúpno-predajné podmienky (ďalej len „podmienky“) určujú vzájomné práva, povinnosti a zodpovednosť kupujúceho s tovarom v internetovom obchode www.cosmos-shop.lt (ďalej len kupujúci) a MB „Laurenta“ (ďalej len - Predávajúci) pri nákupe tovaru kupujúcim v e-shope. Kúpou tovaru v e-shope kupujúci akceptuje uplatnenie týchto obchodných podmienok.

1.2. Predávajúci si vyhradzuje právo Podmienky kedykoľvek meniť, dopĺňať alebo dopĺňať s prihliadnutím na požiadavky ustanovené zákonom. Kupujúci, ktorý sa zaregistroval na akékoľvek zmeny, opravy alebo doplnenia, bude upozornený na prihlasovacej stránke cosmos-shop.lt a bude musieť znovu prijať upravené Podmienky, aby mohol nakupovať v tomto internetovom obchode.

1.3. Máte právo na nákup v našom e-shope:

1.3.1. aktívne fyzické osoby, t. j. plnoleté osoby, ktorých spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená rozhodnutím súdu;

1.3.2. u maloletých vo veku štrnásť až osemnásť rokov len so súhlasom ich rodičov alebo opatrovníkov, pokiaľ sa samostatne nevzdajú svojho príjmu;

1.3.3. právnické osoby;

1.3.4. splnomocnených zástupcov všetkých takýchto osôb.

1.4. Kupujúci prijatím Podmienok potvrdzuje, že podľa pravidla 1.4. bod. má právo na nákup tovaru v internetovom obchode cosmos-shop.lt.

2. Ochrana osobných údajov

2.1. Kupujúci si môže objednať tovar v internetovom obchode cosmos-shop.lt dvoma spôsobmi:

2.1.1. pri registrácii na tejto webovej stránke zadaním vašej e-mailovej adresy a hesla;

2.1.2. bez registrácie na tejto webovej stránke.

2.2. Kupujúci pri objednávaní tovaru objednáva oboje 2.1.1. obe 2.1.2. V príslušných poliach informácií poskytnutých predávajúcim je potrebné uviesť svoje osobné údaje, potrebné pre správne vybavenie objednávky: meno, priezvisko, dodaciu adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu, a to spôsobmi uvedenými v Podmienky .

2.3 Ak s tým Kupujúci súhlasí, 2.2. Vaše osobné údaje uvedené v bode 3.1. bod, môžu byť spracované v e-shope cosmos-shop.lt na účely priameho marketingu. Kupujúci má pri registrácii možnosť vybrať si, či bude dostávať newslettery a špeciálne ponuky.

2.4. Kupujúci vyjadrením súhlasu so spracovaním svojich osobných údajov za účelom predaja tovaru a služieb v e-shope predávajúceho zároveň súhlasí so zasielaním informačných správ potrebných na vybavenie objednávky na ním uvedenú emailovú adresu a telefónne číslo.

2.5. Predávajúci sa zaväzuje neposkytnúť osobné údaje kupujúceho tretím osobám, okrem partnerov predávajúceho, ktorí poskytujú služby spojené s dodaním tovaru alebo iné služby súvisiace so správnym vybavením objednávky kupujúceho. Vo všetkých ostatných prípadoch môžu byť osobné údaje Kupujúceho poskytnuté tretím stranám iba v súlade s postupom stanoveným legislatívou Litovskej republiky.

2.6. Doklad totožnosti Kupujúceho poskytnutý zamestnancovi Predávajúceho alebo Litovskej pošty a údaje Kupujúceho v ňom uvedené slúžia len na správnu identifikáciu osoby.

3. Okamihom uzavretia kúpnej zmluvy

3.1. Zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim sa považuje za uzavretú okamihom, keď kupujúci po výbere zakúpeného produktu (produktov) a vytvorení nákupného košíka klikne na odkaz „Zaplatiť“.

 


4. Práva kupujúceho

4.1. Kupujúci má právo nakupovať produkty online z cosmos-shop.lt v súlade s týmito Obchodnými podmienkami.

4.2. Kupujúci má právo najneskôr do 14 (štrnástich) pracovných dní odo dňa doručenia tovaru písomne ​​(e-mailom s uvedením vráteného tovaru, čísla jeho objednávky a dôvodu vrátenia) odstúpiť od tovaru. kúpna zmluva uzatvorená s internetovým obchodom cosmos-shop.lt.

4.3. 4.2. pravidlo. Práva kupujúceho, ustanovené v odseku 11 tohto článku, sú implementované v súlade s Občianskym zákonníkom a uznesením vlády Litovskej republiky o schválení nariadenia o maloobchodnom predaji (verzia č. 697 z 11. júna, verzia 2001, 2014).

4.4. 4.2. pravidlo. Kupujúci môže využiť 2.2. práva uvedené v odseku len v prípade, že výrobok nie je poškodený alebo jeho vzhľad nebol výrazne upravený, ani nebol používaný.

 


5. Povinnosti kupujúceho

5.1. Kupujúci je povinný zaplatiť cenu tovaru a jeho doručenie, ako aj ďalšie platby (ak existujú, v čase uzavretia zmluvy) a prevziať objednaný tovar. Kupujúci zaplatí za tovar prostredníctvom systému Paysera, v hotovosti pri doručení tovaru oprávnenému zástupcovi kuriéra, ktorý tovar priviezol, alebo platobnou kartou pri prevzatí tovaru na vybranom balíkomatere.

5.2. Ak sa zmenia údaje uvedené v registračnom formulári Kupujúceho, je Kupujúci povinný ich bezodkladne aktualizovať 5.3 5.3. Pri podpise potvrdenky o prevzatí peňazí povereným zamestnancom UAB LP EXPRESS mu musí kupujúci previesť presnú sumu peňazí na zaplatenie tovaru a náklady na doručenie.

5.4. Kupujúci sa po registrácii zaväzuje neposkytnúť svoje prístupové údaje tretím osobám.

5.5. Kupujúci, internetový obchod cosmos-shop.lt, sa zaväzuje dodržiavať tieto obchodné podmienky a ďalšie podmienky jasne uvedené v internetovom obchode a neporušovať zákony Litovskej republiky.

6. Práva predávajúceho

6.1. Ak sa kupujúci pokúsi narušiť stabilitu a bezpečnosť internetového obchodu alebo poruší svoje povinnosti, predávajúci má právo okamžite a bez upozornenia obmedziť alebo pozastaviť jeho prístup do internetového obchodu alebo vo výnimočných prípadoch zrušiť registráciu ' kupujúci.

6.3. V prípade dôležitých okolností môže Predávajúci dočasne alebo úplne zastaviť prevádzku internetového obchodu bez predchádzajúceho upozornenia Kupujúceho.

6.4. Predávajúci má právo zrušiť objednávku bez upozornenia Kupujúceho, ak si Kupujúci zvolil Pravidlo 8.2.1. bod. spôsobom platby uvedeným v bode 3 Platobného príkazu nezaplatí za tovar do 3 (troch) kalendárnych dní.

 


7. Povinnosti predávajúceho

7.1. Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť kupujúcemu možnosť využívať služby internetového obchodu cosmos-shop.lt v súlade s podmienkami uvedenými v týchto Podmienkach a internetovom obchode.

7.2. Predávajúci sa zaväzuje rešpektovať práva kupujúceho na súkromie k jeho osobným údajom, t.j. spracúvať osobné údaje poskytnuté kupujúcim iba v súlade s kapitolou 2 Nariadení a zákonmi Litovskej republiky.

7.3. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar objednaný kupujúcim na ním uvedenú adresu v súlade s podmienkami uvedenými v bode 9. obchodných podmienok.

7.4. Predávajúci, ktorý nemôže z dôležitých okolností dodať kupujúcemu objednaný tovar, sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu zaplatené sumy do 7 (siedmich) pracovných dní, ak bola uhradená záloha.

7.5. Ak Kupujúci použije Podmienky 4.2. 4.4. práva podľa čl. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu zaplatené sumy do 7 (siedmich) pracovných dní odo dňa prijatia vráteného tovaru.

8. Ceny produktov, spôsoby platby a podmienky

8.1. Ceny produktov v online produkte a vo vytvorenej objednávke sú uvedené v eurách.

8.2. Kupujúci zaplatí za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov:

8.2.1. elektronická Paysera.lt pomocou elektronického komunikačného systému alebo určitým spôsobom v systéme Paysera;

8.2.2. v hotovosti pri doručení tovaru alebo platobnou kartou pri prevzatí tovaru na balíkomate;

8.2.3. bankovým prevodom;

8.3. Kupujúci, ktorý si zvolil spôsob platby prostredníctvom elektronického bankovníctva prostredníctvom systému Paysera.lt, sa zaväzuje vykonať platbu bezodkladne. Až po prijatí platby za produkt sa začína formovať obal produktu a začína plynúť dodacia lehota produktu.

9. Dodanie tovaru

9.1. Dodanie tovaru kupujúcemu:

9.2 Tovar je doručený na nasledujúci balíkomat:

9.2.1. Kupujúci sa zaväzuje uviesť balíkomat, kde si želá tovar prevziať.

9.2.2. Prepravné balíky sú uložené v termináli 72 hodín. Po uplynutí lehoty sa zásielka vráti späť odosielateľovi.

9.2.3. Preloženie zásielky na iné výdajné miesto nie je možné.

9.3. Doručenie tovaru na adresu uvedenú kupujúcim:

9.3.1. Kupujúci, ktorý si pri objednávke zvolil doručovaciu službu, sa zaväzuje uviesť presné miesto dodania tovaru.
9.3.2. Kupujúci sa zaväzuje tovar osobne prevziať. V prípade, že si sám nemôže tovar prevziať a tovar je doručený na uvedenú adresu a na základe iných údajov poskytnutých kupujúcim, nemá kupujúci právo u predávajúceho reklamovať doručenie tovaru jednotka.
9.3.3. Tovar dodáva Predávajúci alebo ním poverený zástupca.

9.4. Poplatok za doručenie (prepravné) sa počíta na základe sumy objednávky. Ceny dopravy sú uvedené na stránke cosmos-shop.lt/http://cosmos-shop.lt/delivery

9.5. Kupujúci berie na vedomie, že vo výnimočných prípadoch môže dôjsť k omeškaniu dodávky tovaru z dôvodu nepredvídaných okolností, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť. Predávajúci sa v tomto prípade zaväzuje bezodkladne kontaktovať kupujúceho a dohodnúť sa na podmienkach dodania tovaru.

9.6. Predávajúci je v každom prípade oslobodený od zodpovednosti za porušenie dodacích podmienok tovaru, ak tovar nebude dodaný Kupujúcemu alebo nebude dodaný včas vinou Kupujúceho alebo okolností závislých od Kupujúceho.

9.7. Pri dodaní tovaru je Kupujúci spolu s Predávajúcim alebo ním povereným zástupcom povinný preveriť stav zásielky a tovaru (tovarov) a podpísať dodací list a prevzatie zásielky. Po podpise dokladu o doručení zásielky kupujúcim sa má za to, že zásielka je doručená v primeranom stave, na tovare sa nevyskytujú žiadne mimovýrobné vady a nevyskytujú sa žiadne nezrovnalosti v súbore tovaru (napr. napríklad tie, ktoré možno zistiť pri vonkajšej kontrole tovaru). . V prípade, že kupujúci zistí, že obal odoslanej zásielky je poškodený (rozdrvený, mokrý alebo inak zvonka poškodený), tovar alebo veci sú poškodené a/alebo nie sú vhodné na montáž, musí to kupujúci vziať na vedomie pri prevzatí zásielky. a v akceptačnom dokumente a v prítomnosti Predávajúceho alebo jeho zástupcu musí byť pre zásielku a/alebo produkt (produkty) vyhotovený dokument o porušení/nezhode vo voľnej forme. Ak kupujúci tieto úkony nevykoná, predávajúci sa zbavuje zodpovednosti voči kupujúcemu za porušenia produktu, ak dôvodom vzniku takýchto porušení nie je výrobná vada a v dôsledku nezrovnalostí v súprave tovaru, či už tieto nezrovnalosti je možné zistiť pri vonkajšej kontrole tovaru.

10. Vrátenie a výmena tovaru

10.1 Vady predávaného tovaru sú odstránené, chybný tovar je vymenený, vrátený v súlade s „Nariadením o maloobchode“ schváleným uznesením vlády Litovskej republiky zo dňa 11. júna 2001 č. 697.

10.2. Pre vrátenie produktu (produktov) musí kupujúci vyplniť žiadosť o vrátenie produktu a zaslať ju na info@laurenta.lt.

10.3. Kupujúci môže využiť 10.1. práva podľa odseku 14 (štrnásť) kalendárnych dní odo dňa doručenia tovaru tomuto predávajúcemu 10.2. Pomocou metód uvedených v čl. 1 nariadenia.

10.4. Pri vrátení tovaru kupujúcemu je potrebné dodržať nasledovné podmienky:

10.4.1. vrátená vec musí byť v pôvodnom obale a usporiadaná (tento článok sa nevzťahuje na vrátenie poškodených vecí);

10.4.2. Tovar musí byť pre kupujúceho neporušený;

10.4.3. výrobok nesmie byť používaný bez straty obchodného vzhľadu (tento výrobok neplatí v prípade vrátenia poškodených výrobkov);

10.4.4. vrátený tovar musí byť v rovnakom obale, v akom ho kupujúci prevzal;

10.5. Predávajúci má právo neprijať tovar vrátený kupujúcim, ak kupujúci nedodrží postup pre vrátenie tovaru uvedený v tomto článku.

10.6. Práva uvedené v článku 10.1 Predpisov môže uplatniť iba Kupujúci, ktorý je v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane práv spotrebiteľov Litovskej republiky uznaný za spotrebiteľa, t.j. fyzická osoba, ktorá chce uzatvárať alebo uzatvárať zmluvy na účely, ktoré nesúvisia s vašou podnikateľskou, obchodnou, remeselnou alebo profesijnou činnosťou (na účely spotreby).

10.6.1. Kupujúci (spotrebiteľ) nemôže využiť pravidlo 10.1. právo na odstúpenie od zmluvy stanovené v odseku po uzavretí zmluvy:

10.6.2. tovar podliehajúci skaze alebo tovar s krátkou životnosťou;

10.6.3. zabalený tovar, ktorý bol po doručení rozbalený a nie je vhodné ho vrátiť zo zdravotných alebo hygienických dôvodov;

10.6.4. zabalené video alebo audio nahrávky alebo zabalený softvér, ktorý bol po doručení rozbalený;

10.6.5. noviny, časopisy alebo iné periodiká;

10.6.6. účasť na hrách alebo lotériách;

ako aj v iných prípadoch uvedených v Občianskom zákonníku – „Regulácia maloobchodného predaja“, schválená uznesením vlády Litovskej republiky z 11. júna 2001 č. 697 a iné právne úkony.

10.7. Tovar nevyhovujúcej kvality alebo kvalitný tovar, ktorý sa Kupujúcemu nepáči tvarom, veľkosťou, farbou, vzorom alebo kompletnosťou, je nahradený alebo vrátený v súlade s pravidlami maloobchodu schválenými júnovým uznesením vlády Litovskej republiky 11, 2001 n. 697 Občianskeho zákonníka Litovskej republiky a iných platných právnych aktov Litovskej republiky.

10.8. Vo všetkých prípadoch sú peniaze za vrátený tovar poukázané platobným príkazom a to len na bankový účet platiteľa.

 


11. Zabezpečenie kvality produktu

11.1. Na tovar sa vzťahuje záruka za akosť poskytovaná jeho výrobcom a/alebo doba platnosti, konkrétny termín (trvanie) a/alebo ďalšie podmienky vrátane podmienok neuplatnenia záruky sú uvedené v popisoch takýchto tovarov. Tovar, v obale tovaru a/alebo v záručných listoch, ktoré sú priložené k tovaru. Ak určitý druh Tovaru nemá záruku za akosť od výrobcu, vzťahuje sa na takýto Tovar dvojročná zákonná záruka a záruka komerčného výrobcu, ktorá nezaručuje ani neobmedzuje práva Kupujúceho, ktoré ustanovuje Ústredný výbor Litovskej republiky pre kupujúcich po zakúpení tovaru neadekvátnej kvality.

11.2. Kupujúci po zakúpení produktu podľa vlastného výberu v nedostatočnej kvalite má právo:

11.2.1. požiadať Predávajúceho o bezplatnú opravu vád Produktu; ALEBO

11.2.2. požiadať Predávajúceho o bezplatnú výmenu výrobku nevyhovujúcej kvality za kvalitný výrobok; ALEBO

11.2.3. požiadať Predávajúceho o primerané zníženie ceny Produktu; ALEBO

11.2.4. jednostranne ukončiť Zmluvu a požadovať vrátenie ceny zaplatenej za Produkt.

11.3. Kupujúci berie na vedomie, že farba, tvar a/alebo iné parametre Tovaru zobrazené na Webovej stránke nemusia zodpovedať skutočným tvarom, farebnosti a/alebo iným parametrom Tovaru vzhľadom na technické vlastnosti zariadenia používaného Kupujúcim. Preto, ak požadujete ďalšie informácie, rady alebo pokyny k nášmu Tovaru, kontaktujte prosím priamo Predávajúceho na adrese info@laurenta.lt.

12. Marketingové opatrenia uplatňované predávajúcim

12.1 Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia kedykoľvek vložiť a/alebo zrušiť ponuky, akcie alebo upraviť ceny Produktov alebo akéhokoľvek materiálu alebo obsahu Stránky zverejneného na Stránke, bez toho, aby boli dotknuté práva Zákazníka. , v ňom vrátane podmienok Zmluvy uzavretej pred týmito zmenami.

13. Zodpovednosť

13.1. Kupujúci plne zodpovedá za správnosť ním poskytnutých osobných údajov. Ak kupujúci neposkytne presné osobné údaje, predávajúci nezodpovedá za vzniknuté následky a vzniká mu právo požadovať od kupujúceho priamu náhradu škody.

13.2. Kupujúci zodpovedá za úkony vykonané prostredníctvom tohto internetového obchodu.

13.3. Po registrácii je Kupujúci zodpovedný za prenos svojich prihlasovacích údajov na tretie strany. V prípade, ak služby poskytované cosmos-shop.lt využíva tretia osoba, ktorá sa prihlásila do internetového obchodu prihlasovacími údajmi Kupujúceho, považuje Predávajúci túto osobu za Kupujúceho.

13.4. Predávajúci je oslobodený od akejkoľvek zodpovednosti v prípadoch, keď dôjde ku škodám v dôsledku toho, že Kupujúci, bez ohľadu na odporúčania a povinnosti Predávajúceho, nevzal na vedomie tieto Podmienky, aj keď mu bola takáto možnosť poskytnutá.

13.5. V prípade škody nahradí vinník druhej strane priame škody.

13.6. Predávajúci nezodpovedá za správne plnenie záväzkov medzi Kupujúcim a partnermi Predávajúceho, ktorých služby si Kupujúci objednáva.

14. Marketingové opatrenia uplatňované predávajúcim

14.1. Predávajúci môže podľa vlastného uváženia, cosmos-shop.lt spustiť v internetovom obchode rôzne akcie.

14.2. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia kedykoľvek vložiť a/alebo zrušiť ponuky produktov, akcie alebo zmeniť ceny bez toho, aby boli dotknuté práva zákazníka, vrátane podmienok zmluvy.

14.3. Zľavy nie je možné kombinovať.

15. Vernostný systém

 


15.1. V internetovom obchode cosmos-shop.lt získavajú kupujúci zľavové body. Tieto body sú prepočítané na eurá, ktoré môže kupujúci využiť ako zľavu pre ďalší cosmos-shop.lt na internete.

15.2. Zľavové body tvoria 2% z ceny nákupu.

15.3. Predávajúci má právo kedykoľvek zmeniť vernostný bodový systém bez odstránenia bodov nazbieraných kupujúcim pred zmenou.

 

16. Výmena informácií

16.1. Predávajúci posiela všetky upozornenia podľa pravidla 2.2. bod. e-mailová adresa určená kupujúcim 3.1. podľa postupu uvedeného v ods

16.2. Všetky oznámenia a otázky kupujúci zasiela na emailovú adresu info@laurenta.lt.

17. Používanie cookies

17.1. S cieľom ponúknuť kupujúcemu alebo návštevníkovi e-shopu komplexné služby ponúkané v e-shope, používa správca v e-shope systémové cookies. Cookies slúžia na identifikáciu predchádzajúceho návštevníka e-shopu, na určenie jazyka stránky e-shopu, na identifikáciu relácie používateľa, kľúča relácie, ako aj na identifikáciu a opravu chýb v e-shope .

18. Záverečné ustanovenia

18.1. Tieto podmienky sú stanovené v súlade s právnymi predpismi Litovskej republiky.

18.2. Vzťahy vyplývajúce z týchto podmienok sa riadia zákonmi Litovskej republiky

18.3. Všetky nezhody vyplývajúce z uplatňovania tohto nariadenia sa musia vyriešiť rokovaniami. Ak nedôjde k dohode, spory sa riešia podľa postupov stanovených zákonmi Litovskej republiky.

18.4. Kupujúci a Predávajúci sa dohodli, že všetky spory, nároky a/alebo nezhody týkajúce sa Zmluvy alebo vyplývajúce z jej plnenia, porušenia, ukončenia alebo neplatnosti budú riešené rokovaním. Ak nie je možné dosiahnuť dohodu prostredníctvom rokovaní, spory sa riešia v súlade s postupmi stanovenými zákonmi Litovskej republiky, ako je definované v postupe používania webovej stránky.

18.5. V prípade, že kupujúci nesúhlasí s odpoveďou predávajúceho na písomnú reklamáciu kupujúceho, môže kupujúci podať svoju požiadavku/sťažnosť ohľadne zakúpeného tovaru Štátnemu ústavu ochrany práv spotrebiteľov cosmos-shop.lt (Vilniaus iela 25 , 01402 Vilnius, e-mail tarnyba@vvtat.lt, telefón (8 5) 279 1466, na webovej stránke www.vvtat.lt (ako aj na územných odboroch Štátneho úradu na ochranu práv spotrebiteľov v župách) - alebo vyplňte prihlášku na platforme SIT https://ec.europa.eu/odr/.

18.6. Predávajúci má právo upravovať, opravovať alebo integrovať Podmienky kúpy a predaja Tovaru spôsobom uvedeným v postupe pri používaní Webovej stránky, preto pri odoslaní objednávky Tovaru Kupujúcim platia Podmienky kúpy a predaja Tovaru. Platí Tovar platný v čase objednania Tovaru. Kupujúci sa vo všetkých prípadoch zaväzuje oboznámiť sa s Podmienkami kúpy a predaja tovaru pri zadávaní každej objednávky tovaru zaškrtnutím odkazu, ktorým oznamuje, že sa s Podmienkami oboznámil. Kupujúci týmto potvrdzuje, že si prečítal a porozumel podmienkam platným na Webovej stránke v čase objednania Tovaru, vrátane príslušného znenia podmienok nákupu a predaja Tovaru.

18.7. Pre informovanie o porušení Podmienok nákupu a predaja tovaru, ak máte akékoľvek otázky, sťažnosti alebo potrebujete našu pomoc v súvislosti s výkladom Podmienok nákupu a predaja tovaru alebo ich aplikáciou, kontaktujte nás na e. - mail -mail info@laurenta.lt alebo poštou mb Laurenta Musninkų iela 2-20, Vilnius.

18.6. Predávajúci má právo upravovať, opravovať alebo integrovať Podmienky kúpy a predaja Tovaru spôsobom uvedeným v postupe pri používaní Webovej stránky, preto pri odoslaní objednávky Tovaru Kupujúcim platia Podmienky kúpy a predaja Tovaru. Platí Tovar platný v čase objednania Tovaru. Kupujúci sa vo všetkých prípadoch zaväzuje oboznámiť sa s Podmienkami kúpy a predaja tovaru pri zadávaní každej objednávky tovaru zaškrtnutím odkazu, ktorým oznamuje, že sa s Podmienkami oboznámil. Kupujúci týmto potvrdzuje, že si prečítal a porozumel podmienkam platným na Webovej stránke v čase objednania Tovaru, vrátane príslušného znenia podmienok nákupu a predaja Tovaru.

18.7. Pre informovanie o porušení Podmienok nákupu a predaja tovaru, ak máte akékoľvek otázky, sťažnosti alebo potrebujete našu pomoc v súvislosti s výkladom Podmienok nákupu a predaja tovaru alebo ich aplikáciou, kontaktujte nás na e. - mail -mail info@laurenta.lt alebo poštou mb Laurenta Musninkų iela 2-20, Vilnius.

Zobraziť všetky podrobnosti
Prihlásiť sa
Ak nemáte konto, kliknite na Vytvoriť kontoVytvoriť účet